ABVV-senioren zetten vijf gemeenten in de bloemetjes

Betaalbare woningen zijn essentieel om armoede bij senioren te kunnen bestrijden. Maar er zijn duizenden sociale woningen te kort. Daarom zetten ABVV-senioren tussen 14 en 22 november 2007 de vijf gemeenten in de bloemetjes die de beste inspanningen leverden.


Bepaalde gemeenten in Vlaanderen leverden in het verleden belangrijke inspanningen op het vlak van sociale huisvesting. De ABVV-senioren vinden het belangrijk om die gemeenten publiek in de bloemetjes te zetten.

Het verschil tussen leven en overleven

Als we armoede bij gepensioneerden willen bestrijden, dan is het beschikbaar zijn van betaalbare sociale huurwoningen heel belangrijk.

Mensen die het moeten stellen met een pensioen van minder dan € 1000 beschikken tijdens hun actieve leven veelal ook niet over voldoende middelen om een eigen woning te verwerven. Over een goedkope sociale huurwoning kunnen beschikken maakt voor deze mensen daarom het verschil tussen leven en overleven.

Maar sociale woningen worden in Vlaanderen maar met mondjesmaat gebouwd. Zoals met de pensioenen zitten we ook hier niet in de kop van het Europees peloton.

Wachten tot 2234?

Als we willen uitkomen op het gemiddelde van de Europese Unie van voor de uitbreiding (het Europa van de 15), dan hebben we nog 299.094 sociale woningen bij te bouwen. Tegen het huidige tempo zullen die dan gerealiseerd zijn in maart 2234.

Er is dus een ambitieus plan nodig om het aantal sociale woningen drastisch te verhogen. Vooral van de gemeenten die in het verleden de minste inspanningen deden mogen we een inhaalbeweging verwachten. En de plannen moeten niet alleen groot zijn qua aantal huizen maar ook kort in termijn. De meeste mensen kunnen immers niet wachten tot in 2234...

Dat het mogelijk is om voldoende sociale woningen te bouwen wordt in een aantal gemeenten nu reeds bewezen. De ABVV-senioren vinden het belangrijk dit onder de aandacht te brengen.

Wie krijgt de bloemen?

Daarom zullen we in elke Vlaamse provincie die gemeente in de bloemetjes zetten waar - in verhouding tot het aantal inwoners - het groots aantal sociale woningen beschikbaar is:

  • Vlaams-Brabant: Vilvoorde
  • West-Vlaanderen: Spiere-Helkijn
  • Limburg: Genk
  • Oost-Vlaanderen: Zelzate
  • Antwerpen: Willebroek

De inspanningen van deze gemeenten zijn niet gering. Moest elke Vlaamse gemeente het even goed doen, dan zouden er liefst 185.576 sociale woningen meer beschikbaar zijn.

Overbodig te stellen dat de huurwoningen op de privémarkt dan eveneens een stuk meer betaalbaar zouden worden.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

armoede pensioenen sociale huisvesting