Schone schijn: LDD doorprikt

Wat Lijst Dedecker (LDD) werkelijk denkt over sociale verhoudingen, sociale zekerheid, openbare diensten, belastingen, democratie, werk en onderwijs. En waarom u daar niet beter van wordt.

Vlaams ABVV | 2009
Brochure | 15 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

LDD: de wet van de neoliberale jungle

Terwijl het failliet van het neoliberalisme zich ook bij ons vertaalt in stijgende werkloosheidscijfers en aangekondigde ontslagen, in toenemende armoede en oplopende begrotingstekorten, wijzen opiniepeilingen op een succes voor de politieke rechterzijde.

Men voorspelt een behoorlijk resultaat voor de klassieke liberale partijen, maar ook voor de conservatieve nationalisten, en voor rauwe populisten als Jean-Marie Dedecker, die de democratie in een wurggreep houdt en die de vakbonden op de knieën wil.

Een conservatieve machtsgreep waarbij links in Vlaanderen wordt uitgesloten, ligt binnen handbereik. Als rechts de kans krijgt om samen met Dedecker te regeren, dan zal het niet twijfelen...

* * *

Deze brochure bundelt zes bijdragen die eerder in het ABVV-ledenblad De Nieuwe Werker verschenen onder de titel "Schone schijn: LDD & co doorprikt". 

Daarbij gingen we vooral na of de bewering van Lijst Dedecker dat ze voor de gewone mensen opkomt, wel steek houdt. Uitgangspunt was het programma van LDD zelf, waaruit we enkele thema‘s kozen die voor de gewone (werk)mensen van belang zijn.

Het resultaat is ontluisterend: Lijst Dedecker verschijnt hier als een ultraliberale en uitgesproken rechtse partij.

Deze brochure kadert in de campagne van het Vlaams ABVV voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.

Downloads

Zoek op trefwoord

politieke verkiezingen