Milieucoördinator

Wat is een milieucoördinator? In welk bedrijf is een milieucoördinator verplicht? Welke taken heeft de milieucoördinator?


Wat is een milieucoördinator?

Is de persoon die welbepaalde taken uitvoert in of voor een bedrijf dat milieuhinder veroorzaakt en een opleiding moet volgen of achter de rug heeft.

In welk bedrijf is een milieucoördinator verplicht?

De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt waar een milieucoördinator verplicht is. Bedrijven met een milieuvergunning van klasse I (zeer milieuhinderlijke bedrijven) moeten vrijwel zeker een milieucoördinator in dienst hebben.

Welke taken heeft de milieucoördinator?

De wet legt de milieucoördinator een breed maar vaag takenpakket op:

  • waken over de naleving van de milieuwetgeving
  • waken over de uitvoering van voorgeschreven metingen en registraties
  • voorstellen doen aan de directie voor een beter bedrijfsmilieubeheer
  • advies verstrekken over investeringen met mogelijke gevolgen voor het milieu.

Welke taken zijn syndicaal gezien belangrijk?

De milieucoördinator:

  • draagt bij tot de interne en externe communicatie inzake milieu en is dus ons aanspreekpunt voor milieu-informatie
  • controleert op regelmatige tijdstippen de werkplaats mbt milieu: de milieucoördinator ziet hoe er concreet gewerkt wordt
  • levert jaarlijks, vóór 1 april, aan de Ondernemingsraad (OR) en het Preventiecomité (CPBW) of de vakbondsafvaardiging een verslag met onder meer een lijst van verstrekte adviezen en het gevolg dat de werkgever eraan gaf.

Is de milieucoördinator steeds een medewerker van het bedrijf?

Neen, er zijn drie mogelijkheden. De milieucoördinator kan:

  • een voltijds of deeltijds werknemer van het bedrijf zijn
  • het bedrijf kan ook een beroep doen op een wettelijk erkend extern bedrijf.

Hoe zit het met de opleidingsvereisten?

Interne milieucoördinators moeten voldoen aan een aantal diploma- en opleidingsvereisten. Hun externe collega‘s moeten wettelijk erkend zijn.