Sociale zekerheid - basistekst

De sociale zekerheid is voor ons zo vanzelfsprekend dat wij de fundamenten ervan vergeten. Gedurende ruim 150 jaar werd dit monument steen voor steen opgetrokken. Vooral de vakbonden hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.

Vorming & Actie | 2013
Brochure | 106 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

Vervolg intro

Gezinsbijslag, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, … werkloosheid, pensioen. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de Sociale Zekerheid: als ontvanger of als betaler, meestal in beide rollen. Maar hoe werkt ons SZ-systeem? In negen korte teksten wordt je de SZ  - voor werknemers - helder uit de doeken gedaan:

 • sociale bescherming: verzekering en bijstand.
  De meeste sociale risico‘s zijn door de sociale zekerheid gedekt. Voor wie door de mazen van het net valt is er nog de sociale bijstand, zodat in principe iedereen sociaal beschermd is;
 • een monument, maar niet op één dag gebouwd. We kijken terug hoe de sociale zekerheid ontstaan en gegroeid is en welke rol de vakbonden daarin hebben gespeeld;
 • de fundamenten: verzekering en solidariteit. De sociale zekerheid steunt op stevige fundamenten: ze is een verzekering mét ingebouwde solidariteit;
 • de financiering. De sociale zekerheid geeft dit jaar bijna 50 miljard Euro  uit. Vanwaar komt dat geld en waar gaat het naartoe?
 • de organisatie van de sociale zekerheid. Bij de sociale zekerheid komt een ingewikkelde administratie kijken. We tonen de weg;
 • de sociale zekerheid van de ambtenaren. De ambtenaren van de openbare diensten hebben een apart statuut.We werpen een blik op de basisregels van hun sociale zekerheid;
 • de sociale zekerheid van de zelfstandigen. De zelfstandigen klagen dat hun uitkeringen lager zijn dan bij werknemers maar zij betalen ook minder bijdragen;
 • de uitkeringen: algemene regels. De wetgeving die de uitkeringen regelt is complex. We leggen de basisregels uit;
 • de grote uitdagingen voor de toekomst.  De uitgaven in de gezondheidszorgen beheersen en de vergrijzing van de bevolking positief aanpakken: dat is het werk voor de komende jaren.

Inhoud

 • Sociale bescherming:  van de wieg tot het graf
 • Sociale bescherming: verzekering en bijstand
 • Een monument, niet op één dag gebouwd
 • De fundamenten van onze sociale zekerheid: verzekering en solidariteit
 • De inkomsten en de uitgaven van de sociale zekerheid
 • Organisatie van de  sociale zekerheid
 • De sociale zekerheid van de ambtenaren in openbare diensten
 • De sociale zekerheid  van de zelfstandigen
 • De uitkeringen in de sociale zekerheid en in de sociale bijstand
 • Het ABVV wil een sterke, solidaire en federale sociale zekerheid
 • Uitdagingen voor de toekomst

Downloads

Zoek op trefwoord

sociale zekerheid