Rekeningrijden: standpunt van het Vlaams ABVV

06/05/2009 - Het Vlaams ABVV is voorstander van een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. Maar niet voor personenwagens.


Kilometerheffing voor vrachtwagens

Het Vlaams ABVV is voorstander van een kilometerheffing voor vrachtwagens (vanaf 3,5 ton). Buitenlandse vervoerders betalen dan mee voor onze infrastructuur en voor de externe kosten (geluid, fijn stof) die ze veroorzaken.

De opbrengsten van deze kilometerheffing moeten in ruime mate worden besteed aan de vervoersarmoede van bepaalde sociale klassen die door de maatregel onrechtstreeks getroffen worden.

Het gekozen systeem moet voor de vrachtwagenbestuurder zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn, over de landsgrenzen heen.

We schakelen ons hiermee in een internationale logica. De heffing moet voldoende hoog zijn om meeropbrengsten te genereren voor de Vlaamse regering tegenover het huidige Eurovignet (duurder systeem, compenserende maatregelen) en een modal shift (naar spoor en binnenvaart) te stimuleren.

Geen kilometerheffing voor personenwagens

Het Vlaams ABVV pleit niet voor een invoering van een kilometerheffing voor personenwagens. Dit zou immers asociale effecten hebben en is vooral weinig efficiënt.

Om de doelstellingen van de Vlaamse regering te bereiken (tegengaan congestie, vergroening wagenpark, betalen buitenlanders) bestaan er eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere systemen die we wel onderschrijven.

Om buitenlandse chauffeurs mee te laten betalen voor onze wegeninfrastructuur lijkt een (elektronisch) wegenvignet het beste systeem. Bovendien kan dit eveneens gekoppeld worden aan milieukenmerken van het voertuig. Voor binnenlandse bestuurders kan dit verrekend worden in de jaarlijkse verkeersbelasting.

Voor een vergroening van het wagenpark lijken subsidies of fiscale stimuli de normale evolutie te versnellen op een sociaal verantwoorde manier.

Congestie oplossen kan in geen geval door prijstarieven te hanteren om bepaalde sociale klassen uit de markt te drijven. Flankerende maatregelen zoals ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, fietsgebruik,…dienen daarvoor meer uitgebouwd te worden.

Contact

  • Adviseur Mobiliteit - Adviseur studiedienst - 02 506 82 25

Zoek op trefwoord

mobiliteit