Recht op opleiding en begeleiding!

Goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen én de kans krijgen bij te blijven: zo crëer je de beste vooruitzichten om werk te vinden én te houden. Daarom is recht op opleiding en begeleiding voor werkzoekenden één van de eisen in het ABVV-memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.


Vlaamse verkiezingen: ook voor het ABVV van groot belang

Op zondag 7 juni 2009 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuw Vlaams parlement te verkiezen.

Ook voor het ABVV zijn deze verkiezingen van groot belang. Ze bepalen immers welke richting de nieuwe Vlaamse regering zal uitgaan. En dus of we een eerder links en sociaal of een eerder rechts en liberaal beleid zullen kennen.

Vlaanderen beschikt over heel wat bevoegdheden die we ook als vakbond mee willen inkleuren. Lees hieronder onze belangrijkste eisen over opleiding en begeleiding van werkzoekenden in Vlaanderen.

Recht op opleiding voor werkzoekenden

Vandaag wordt er steeds meer gesproken over een nog strengere aanpak van werkzoekenden. Terwijl werkzoekenden nu al zwaar onder druk worden gezet om de eerste de beste job aan te nemen.

Het Vlaams ABVV eist dat dit politieke opbod over meer sanctionering van werkzoekenden stopt. Werklozen activeren betekent veel meer dan hen sanctioneren en sanctioneren is geen doel op zich.

Een waardige job vinden moet het doel zijn van de begeleiding en opleiding van werkzoekenden.

Ook daar stelt zich een probleem. De VDAB biedt werkzoekenden vaak korte opleidingen aan die hen snel voorbereiden op één specifieke job. Wie reeds zwak staat op de arbeidsmarkt, wordt daardoor niet altijd versterkt in zijn capaciteiten, met weinig perspectief op sociale promotie tot gevolg.

Het Vlaams ABVV eist meer opleidingen voor werkzoekenden om hun brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te versterken. Dat biedt de grootste kans op een duurzame job.

Recht op begeleiding voor werkzoekenden

Begeleiding van werkzoekenden moet meer inhouden dan het zoveel mogelijk toesturen van vacatures per mail of sms. De VDAB-consulenten moeten meer oog hebben voor de kwaliteit van de vacatures.

Het Vlaams ABVV eist dat begeleiding maatwerk biedt voor iedereen. Begeleiding moet intenser zijn voor werkzoekenden die moeilijker hun weg vinden, of die bijvoorbeeld met mentale of psychische problemen kampen of in armoede verkeren.

Het doel van de begeleiding moet ook voor deze werkzoekenden zijn: een gepaste job vinden, ofwel in het normale economische circuit ofwel in de sociale economie.

Recht op begeleiding na ontslag

Outplacement is de laatste houvast voor wie zijn werk verliest. Het aanbod aan outplacement is echter erg ongelijk van kwaliteit.

Het Vlaams ABVV eist kwaliteitsvol outplacement voor iedereen. Het bestaande aanbod moet daartoe uitgezuiverd worden. Outplacement moet maximaal gericht zijn op ontslagbegeleiding en het weerbaarder maken van de werknemer.

Bovendien moet outplacement ook op maat van meer kwetsbare groepen kunnen worden toegepast, wat vandaag nog te weinig het geval is.

Lees ook

Zoek op trefwoord

opleiding