Toolkit ‘werken aan werkbaar werk’

Met de online toolkit ‘werken aan werkbaar werk’ kan je effectief aan de slag op de bedrijfsvloer.


Een kompas voor de praktijk

De toolkit is opgebouwd rond drie sleutels:

  • aanpak van werkstress
  • werken aan motiverende jobs met leermogelijkheden
  • zorg voor een evenwichtige werk-privébalans.

Elk van deze modules combineert achtergrondmateriaal (o.m. cijfergegevens uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor) met praktische hulpmiddelen: argumentenlijstjes, vormingsmateriaal, checklists, stappenplannen en inspirerende bedrijfsverhalen. De digitale verpakking van de toolkit maakt een permanente actualisering mogelijk.

De toolkit is een creatie van de Stichting Innovatie & Arbeid, het onderzoekscentrum van en voor de Vlaamse sociale partners in de SERV.

Je vindt de toolkit ‘werken aan werkbaar werk’ en alle info over de werkbaarheidsmonitor op www.werkbaarwerk.be.

Zoek op trefwoord

werkbaar werk