Vorming voor actieve leden

Vormingsaanbod 2022 - 2023

Wie vandaag syndicaal actief is, moet bijblijven of raakt morgen als militant in de knoei. Dat willen we kost wat kost vermijden, door vorming.
In 2022-2023 focussen we ons op de basisvorming van onze militanten.Wij willen militanten zo vormen dat ze slagvaardige afgevaardigden kunnen worden én blijven.

Vorming is echter niet beperkt tot weten en kunnen. Met onze syndicale werking, dienstverlening en acties, geven we voortdurend vorm aan de waarden waar het ABVV als beweging voor opkomt: democratie, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Vaardigheden, inzichten en houdingen bijbrengen gebaseerd op onze waarden: het zijn de doelen waarop we met onze vorming willen scoren.

Vormingsprogramma

Actieve leden kunnen vorming volgen in hun centrale of bij Vorming & Actie vzw, de interprofessionele vormingsinstelling verbonden met het ABVV.

Vorming & Actie biedt een vormingsaanbod in 14 afdelingen. Het aanbod loopt van september tot juni en omvat programma’s op twee niveaus :

 • een basisniveau : een algemene inleiding over de maatschappij en het syndicaal actief zijn;
 • een voortgezet niveau : een ruim gamma van modules met zowel brede maatschappelijke thema’s als onderwerpen over de ondernemingswerking: veiligheid, gezondheid, milieu, personeelsbeleid, economische en financiële informatie, sociale zekerheid, werkgelegenheid, de Europese Unie, diversiteit, communicatie, milieu enz.

Meer informatie

Wie meer informatie wil om vorming te volgen neemt contact op met de regionale vormingsdiensten in de ABVV-gewesten.
De vormingsprogramma‘s - en de bijbehorende data - van alle gewesten samen, vindt u in een gezamenlijke lijst.

Wijzigingen
Vormingsprogramma’s worden al eens aangepast. Die wijzigingen vindt u terug op deze site. Voor de wijzigingen van het laatste uur contacteert u bij voorkeur de regionale vormingswerker.

Downloads

Vorming & Actie Antwerpen

Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen
tel: 03 220 67 25
E-mail: Steffi Verbraeken - Steven De Backer - Marthe Janssens - Bram Claes
Admin. assistent: Thomas Van Doninck

Downloads

Vorming & Actie Limburg

Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel: 011 28 71 46
E-mail: Koen Slechten - Kevin Booms - Rebecca Wynants
Administratie: Sanne Schrooten

Downloads

Vorming & Actie Mechelen - Kempen

Downloads

Vorming & Actie Oost-Vlaanderen

Downloads

Vorming & Actie Vlaams-Brabant

Maria Theresiastraat 119
3000 Leuven
tel: 016 28 41 48
E-mail: Tuur Vanmuysen - Jorik Cleenders - Gerry Hendrickx

Downloads

Voming & Actie West-Vlaanderen

 • Brugge
  Zilverstraat 43
  8000 Brugge
  tel: 050 44 10 42 
 • Roeselare
  Mariastraat 22
  8800 Roeselare
  tel: 051 26 00 95
 • Oostende
  J. Peurquaetstraat 27
  8400 Oostende
  tel: 059 55 60 57

Downloads

Met de steun van de Vlaamse overheid

 

Lees ook

Zoek op trefwoord

vorming