De nieuwe mobiele werknemer

Een “mobiele werknemer” is een Europese werknemer die binnen het kader van het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie in een andere lidstaat werkt dan zijn of haar thuisland.


De mobiele EU-werknemer in Vlaanderen

Aanbevelingen voor een integrale aanpak

De bedoeling van de aanbevelingen is om op verschillende niveaus oplossingen te bieden voor een betere rechtsgarantie van mobiele werknemers, en een bruikbaar maar ook flexibel instrument te zijn voor de verschillende actoren om ermee aan de slag te gaan.

 

Downloads

De nieuwe mobiele werknemer

Beleidsrapport

Sinds 2004 is er een sterke stijging van het aantal Europese werknemers die in een andere lidstaat gaan werken. Ook de aard van mobiele tewerkstelling is de laatste jaren sterk veranderd. We zijn geëvolueerd van hoofdzakelijk klassieke grensarbeid naar een veelvoud van nieuwe vormen van mobiele tewerkstelling (zoals bijvoorbeeld detachering of gewoon tewerkstelling zeer ver van huis, met bijhorend verblijf). De toekenning van hun rechten en de dienstverlening naar deze werknemers toe is vaak niet voldoende mee geëvolueerd. Bijgevolg lijken deze werknemers in de praktijk vaak behoorlijk grote drempels te moeten trotseren vooraleer ze de rechten die ze hebben opgebouwd, ook kunnen laten gelden. Met dit beleidsrapport willen we deze drempels in kaart brengen en analyseren, en uiteindelijk komen tot verbetervoorstellen zodat de rechten van deze nieuwe mobiele werknemers beter gegarandeerd kunnen worden.

Downloads

Zoek op trefwoord

grensarbeiders migratie