Een collega met een arbeidshandicap: bekijk het eens anders!

Personen met een arbeidshandicap kunnen in elk bedrijf of elke organisatie werken. Deze brochure helpt onze delegees daarbij.

Vlaams ABVV | 2015
Brochure | 72 blz.
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

Actualisering

We hebben deze brochure hernieuwd omwille van verschillende redenen:

 1. De werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap ligt nog altijd heel laag. Er zijn in Vlaanderen ongeveer 500 000 mensen met een arbeidshandicap. Slechts 210 000 van hen werken: dat betekent dat hun werkzaamheidsgraad op 40,4 % ligt, of 31,5 % lager dan het gemiddelde.
 2. Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap gaat niet enkel over aanwerving. Een kwart van alle arbeidshandicaps is immers het gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Veel van die mensen willen én kunnen aan het werk blijven. Liefst in het eigen bedrijf, in de eigen job ; soms ook in het eigen bedrijf, met aangepast werk ; of in een ander bedrijf. Dit noemen wij re-integratie, en we hebben hieraan een gans nieuw hoofdstuk aan gewijd.
 3. Er zijn sectoren die engagementen hebben inzake aanwerving van personen met een arbeidshandicap. De Vlaamse en federale overheid, de lokale en regionale besturen, het onderwijs, de intermediairen, de ondernemingen en organisatie met een loopbaan-en diversiteitsplan.
 4. Nieuwe maatregelen: de verbeteringen aan de VOP (de loonkostensubsidie voor personen met een arbeidshandicap) en het maatwerkdecreet.

Inhoud

Deze brochure:

 • geeft een stand van zaken van de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in Vlaanderen (hoofdstuk 1)
 • reikt tips aan rond de aanwerving van een collega met een arbeidshandicap (hoofdstuk 2)
 • geeft advies rond de re-integratie van een collega met een arbeidshandicap (hoofdstuk 3)
 • geeft informatie rond de daadwerkelijke tewerkstelling van een collega met een arbeidshandicap (hoofdstuk 4)
 • geeft mee wie je verder kan helpen (hoofdstuk 5)

De rol van delegees en de ondersteuning van diversiteitsconsulenten

Onze ABVV-diversiteitsconsulenten blijven klaar staan om alle delegees hierbij te ondersteunen in hun eigen bedrijf of organisatie. Delegees kunnen dit op het sociaal overleg van hun onderneming of organisatie zetten:

 • Voert hun onderneming of organisatie hun engagement uit? Wat doet zij hiervoor?
 • Worden de eisen niet te hoog gelegd in de vacatures? Worden de vacatures breed bekend gemaakt ?
 • Hoe verloopt het onthaal? Zijn de collega’s voorbereid op de nieuwkomer? Zijn de arbeidspostaanpassingen al gebeurd? Worden de middelen om het onthaal van personen met een arbeidshandicap te bevorderen ingezet?
 • Worden de maatregelen ter bevordering van re-integratie ingezet (progressieve tewerkstelling, progressieve werkhervatting, herscholing,…)? Worden de verschillende mogelijkheden van aangepast werk besproken?

Gratis bestellen

Deze brochure is gratis te bestellen bij de ABVV-diversiteitsconsulent in je gewest.

 

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

arbeidshandicap discriminatie diversiteit