Competentiebeleid

Competentiebeleid gaat vaak samen met individualisering van de competenties van de werknemers, en verhoogde concurrentie tussen werknemers. Voor ons moet competentiebeleid inhouden dat mensen meer in functie van hun competenties worden tewerkgesteld, niet enkel op basis van hun diploma’s.


Voorbeelden uit de praktijk

 

Aandachtspunten bij de scan

 • Het beleid is er op gericht dat de competenties van alle medewerkers ontwikkeld worden.
 • De competentieprofielen zijn realistisch. 
 • Bij de werving en selectie wordt niet enkel met diploma’s maar ook met (elders verworven) competenties en ervaring rekening gehouden. 
 • Het opleidingsbeleid is er op gericht de competenties te versterken.
 • Het opleidingsbeleid er op gericht niet alleen de functie-specifieke, maar ook de algemene competenties te versterken.
 • Men besteedt binnen de functioneringsgesprekken aandacht aan de ontwikkeling van de competenties.
 • Men werkt aan het ontwikkelen en versterken van competenties in functie van doorstroom.
 • Men werkt aan het ontwikkelen en versterken van competenties in functie van het in dienst houden van werknemers.

 

Onze ondersteuning bij de scan

Instrumenten

 • ons eigen infodossier competentiebeleid
 • “Talenten trotter: brochure van en voor de werkvloer” van SERR Gent en ABVV, ACV en ACLVB Oost-en West-Vlaanderen
 • onderdeel competentiebeleid binnen de Diversity remix: www.diversityremix.be

 

Wettelijk kader

 • de wet op de organisaties van het bedrijfsleven (9 september 1948)
 • CAO 9 over de OR

 

Onze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij helpen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be.