Communicatie en sfeer op de werkvloer

Communicatie is iets van elke dag. Toch loopt die vaak fout op de werkvloer. Gebrekkige of foute informatie kan de oorzaak zijn van heel wat misverstanden, fouten en conflicten. Een goede communicatie kan dit verhelpen. Communicatie en taalbeleid zijn ook jouw terrein als delegee.


Voorbeelden uit de praktijk

 

Aandachtspunten bij de scan 

Communicatie

 • De interne communicatie bereikt iedereen.
 • De interne communicatie is in klare taal.
 • De interne communicatie is visueel ondersteund.
   

Taalbeleid

 • Het personeelsbeleid is in klare taal en visueel ondersteund (pictogrammen,…).
 • Alle communicatie is in klare taal.
 • Interne documenten worden vertaald naar andere talen.
 • Er is een beleid over het taalgebruik tussen werknemers.
   

Sfeer

 • Er wordt rekening gehouden met diversiteit in het gebouw (toegankelijkheid, toiletten, gebeds- of bezinningsruimte,...).
 • Er wordt er rekening gehouden met verschillen in godsdienst (eten, gebedsruimte, toiletten, vakantieregeling, feestdagen, overlijden, religieuze kentekens…).
 • Er wordt rekening gehouden met generatieverschillen.
 • Er zijn opleidingen rond het omgaan met diversiteit en het tegengaan van racisme op de werkvloer.

   

Onze ondersteuning bij de scan

Instrumenten

Wettelijk kader

 • de wet op de organisatie van het bedrijfsleven (9 september 1948)
 • het decreet over het taalgebruik in de onderneming (19 juli 1973)

   

Onze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij helpen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be.