Interprofessionele vorming: vertrekken vanuit ervaring, gericht op praktijk

Vorming & Actie klaar voor het nieuwe vormingsjaar

ABVV-militanten willen bovenal iets veranderen op hun werkvloer. Vorming & Actie speelt met haar vorming daar op in met een ervaringsgerichte en praktijkgerichte aanpak. Joeri Puissant, vormingswerker, en Frederik Vanhuysse, coördinator vorming, vertellen wat dit voor deelnemers betekent.


V&A: Laten we beginnen met ‘ervaringsgerichte vorming’: wat is dat?
Frederik: Onze deelnemers hebben vaak heel wat achter de rug: sociale verkiezingen, misschien een eerste vergadering van het comité of eerste reacties van collega’s toen ze hoorden dat de deelnemer actief zou worden voor het ABVV. Die ervaringen vormen het startpunt van onze vormingen. Vaak zijn er al nuttige lessen te trekken uit wat men meemaakte. Of helpt het om de eigen situatie te vergelijken met wat andere deelnemers in hun bedrijf beleven.

In onze vorming wordt er gefocust op een situatie die voor alle deelnemers herkenbaar én motiverend is. Voor beginnende militanten is dat bijvoorbeeld antwoord geven op een individuele vraag van een collega.

Voor ervaren militanten kan het gaan over het reïntegratiebeleid van langdurig zieken binnen het bedrijf. Daarnaast zorgen we in de vorming ook voor nieuwe ervaringen. Onze vorming is trouwens een labo waarin je vanalles kan uitproberen.

V&A: Heb je een voorbeeld?
Joeri: Ja, natuurlijk. Elk actief vakbondslid weet dat collega’s verschillend reageren op je engagement, hoe goed je bedoelingen ook zijn. Sommigen waarderen de stap die je hebt gezet, andere collega’s zijn wantrouwig of onverschillig. En soms weet je niet wat ze ervan denken. Dat kan een beginner wel afschrikken.

Zo’n situatie is heel herkenbaar voor wie met vakbondswerk start. Iedereen heeft zijn of haar manier om met zo’n uitdaging om te gaan. Daar kan je onderling veel van leren. En natuurlijk helpen de begeleiders van de vorming ook. Wij reiken algemene tips aan waarmee je direct aan de slag kunt of laten je de zaken op een nieuwe manier bekijken. We proberen ons dan bijvoorbeeld in te leven in die ‘negatieve’ collega’s. Dat blijkt meestal makkelijker dan gedacht. Na de vorming vraag je je af hoe je je ooit hebt kunnen laten afschrikken. (lacht)

V&A: En praktijkgericht dan?
Frederik: Vorming & Actie wil militanten helpen om in hun syndicale praktijk in actie te komen. Het concept van de typesituatie komt hier weer om de hoek kijken. We bereiden militanten voor om in welbepaalde omstandigheden in actie te treden. Zoals al gezegd, het gaat om situaties die de deelnemers herkennen en waar ze zelf wat aan kunnen doen. Die situaties bootsen we na in de vorming. Kortom, dat wat we in de vorming aanleren moet voor de deelnemer realistisch zijn en moet hij of zij achteraf ook kunnen toepassen op de werkvloer.

Bij de voorbereiding van de vorming praten de vormingswerkers met ervaren delegees en secretarissen over wat geschikte manieren zijn om in die situatie syndicaal te handelen. Zo garanderen we dat wat er in de vorming wordt aangereikt to the point en uitvoerbaar is.

V&A: Kan je dat illustreren?
Joeri: Ja, door te doen leer je veel. In onze vorming wordt daarom veel gedáán. Hoe kan je beter leren om een vraag van een collega goed te begrijpen en op zoek te gaan naar het juiste antwoord? Door het gewoon te doen, natuurlijk. In vorming doen we dat wel in kleine stapjes, zoomen we in op de belangrijkste aandachtspunten, leer je door de anderen bezig te zien.

Ik zie die staalarbeider nog altijd voor mij die op zoek was naar het antwoord op de vraag van een bankbediende in de groep. Hij had zich laten helpen door een mede-werker van de bediendenbond, schreef alles zorgvuldig op en legde het stap voor stap aan haar uit. Iedereen in de groep kon zien hoe dankbaar zij was voor zijn inspanningen.
Het was prachtig om zien: niet alleen was dat een gevoel van ‘Yes, we can!’ We zagen zelf met onze eigen ogen wat je daarvoor terugkrijgt. Dát geeft echt energie.  


V&A-vormingsprogramma's 2019-2020

Vanaf midden juli kan je de vormingsprogramma's 2019-2020 raadplegen op: Vlaams ABVV-site > ‘voor militanten’: ‘vorming’: 'vorming voor actieve leden'. Contacteer alvast de V&A-afdeling in jouw gewest.


 

Met de steun van de Vlaamse overheid

 

Lees ook

Zoek op trefwoord

vorming