PWA werd Wijk-werken

De Vlaamse regering wil werkzoekenden via tijdelijke werkervaring klaarstomen voor een reguliere job en vormde vanuit dat oogpunt het PWA om tot Wijk-werken.


Wat is PWA?

PWA staat voor Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap. Het geeft langdurig werklozen die weinig kans maken op een 'gewone' job, de mogelijkheid om een aantal uren per week zinvol bezig te zijn. Zo blijven zij betrokken in de maatschappij en zijn ze een meerwaarde voor scholen, gemeenten of mensen uit de buurt. Tegelijk verdienen zij een centje bij: zij krijgen per gewerkt uur 4,10 euro bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon.

PWA in Vlaanderen werd Wijk-werken

Door de 6e staatshervorming is het PWA een gewestelijke bevoegdheid geworden. De Vlaamse regering maakt van het PWA een 'activeringsinstrument' dat sinds januari 2018 'wijk-werken' heet. Zij ziet het wijk-werken als een eerste kleine stap in een traject naar werk: via het wijk-werken doe je werkervaring op gedurende 6 maanden (1 keer verlengbaar met 6 maanden). In het PWA kon dit onbeperkt in de tijd. Nu is het de bedoeling dat je na de periode van wijk-werken, verdere stappen zet richting werk.
Uitzondering: wie voorheen PWA-werk deed en met het akkoord van VDAB, in 2018 overstapt naar Wijk-werken, kan in principe tot het pensioen wijk-werken.
De VDAB nodigt je wel om de 6 maanden uit om na te gaan of er nieuwe stappen kunnen worden gezet. 
De overgangsmaatregel vervalt als je gedurende 12 maanden geen wijk-werk meer deed en terug wil naar het systeem. Dan gelden dezelfde regels (max. 12 maanden wijk-werken) als voor de 'nieuwe' wijk-werkers.

Wat is Wijk-werken?

Wijk-werken is ongeveer hetzelfde als PWA maar het doel en de voorwaarden verschillen:

 • Je voert enkele uren per week klusjes uit bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
 • Je wijk-werkt maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar, gedurende maximum 12 maanden.
  Daarna verwacht VDAB dat je een volgende stap zet in je traject naar werk.

 

Wat zijn de voorwaarden voor Wijk-werken?

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of je hebt recht op een leefloon.
 • Je voelt je nog niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit en je wil je vaardigheden bijschaven.
 • Je kan zelfstandig werken.

 

Wat zijn mijn rechten als wijk-werker?

 • Je krijgt een wijk-werkcheque van 4,10 euro per gepresteerd wijk-werk-uur.
 • Je verplaatsing wordt vergoed (0,15 euro per afgelegde km) als ze heen en terug minstens 10 km is.
 • Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen arbeidsongevallen.

 

Wat zijn mijn plichten als wijk-werker?

 • Als werkzoekende ingeschreven bij VDAB moet je beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dus actief naar werk zoeken en de afspraken met je VDAB-begeleider nakomen. Je VDAB-begeleider nodigt je om de zes maanden uit om te bekijken of je klaar bent voor een volgende stap in je traject naar werk.
 • Als leefloongerechtigde moet je ingaan op alle uitnodigingen van je OCMW-begeleider. Deze nodigt je om de zes maanden uit en gaat na of je klaar bent voor een volgende stap.
 • Je brengt elke maand je prestatieformulier en de wijk-werk-cheques binnen in je wijk-werkkantoor. Je wijk-werkbemiddelaar bespreekt met je hoe het wijk-werken verloopt en geeft je een nieuw prestatieformulier mee.
  Opgelet! Heb je op het einde van de maand niet alle cheques ontvangen waarop je recht hebt? Wacht niet op de achterstallige cheques en ga met het afgetekend prestatieformulier naar je wijk-werkkantoor. De VDAB zorgt ervoor dat al je wijk-werkprestaties tijdig worden uitbetaald.

Hoe starten als wijk-werker?

 • Als werkzoekende ingeschreven bij VDAB of als leefloongerechtigde, contacteer je het VDAB-kantoor in je buurt of het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.
 • Je VDAB- of OCMW-begeleider bekijkt of wijk-werken de beste stap is in je traject naar werk.
  De begeleider legt de verwachtingen vast in een afsprakenblad en brengt het wijk-werkkantoor in je buurt op de hoogte.
 • Het wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek.
 • Je ondertekent je wijk-werkovereenkomst en krijgt nadien opdrachten toegewezen.
 • Contactgegevens: https://www.vdab.be/wijk-werken
   

Het ABVV staat aan jouw kant!

Vragen of klachten?
Neem snel contact op met je ABVV-kantoor. Wij helpen je verder.

 

Contact

 • Hilde Dumortier - Educatief medewerker bewegingswerk - 02 289 01 91
 • Mark Pauwels - Co√∂rdinator IPW regio Gent - Meetjesland - 09 265 52 63

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Zoek op trefwoord

activering controle PWA VDAB werkloosheid Werklozenwerking