60+ en/of in SWT: allemaal nog een rondje mee?

Oproep naar getuigenissen van mensen in SWT

Ben je 60+ en ingeschreven bij VDAB? Werd jij onlangs onaangenaam verrast met een verplichte opleiding of sollicitatie-opdrachten? Heb je het gevoel dat je na je carrière nog een verplicht nummertje moet opvoeren? Neem dan deel aan onze bevraging via de link onderaan dit artikel.


Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Als werkzoekende, ingeschreven bij de VDAB, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. VDAB onderscheidt vier types beschikbaarheid:

• Actief beschikbaar
• Aangepast beschikbaar
• Passief beschikbaar
• Niet beschikbaar

Naargelang de categorie beschikbaarheid past de VDAB een bepaalde contactstrategie toe na je inschrijving als werkzoekende.

Ben je 60 plus of ontvang je een bedrijfstoeslag (in SWT)? 
Dan moet je aangepast beschikbaar zijn.
Dit houdt in dat je niet zelf actief naar werk moet zoeken.
Je moet wel:

• bereikbaar zijn voor de VDAB en voor werkgevers
• meewerken met de begeleiding van de VDAB
• passend werk of een passende opleiding aanvaarden
• onvrijwillig werkloos zijn (een job niet verlaten zonder wettige redenen

Begeleiding door VDAB

Onmiddellijk na je inschrijving bij VDAB krijg je een startcommunicatie waarin je rechten en plichten worden toegelicht. 

De VDAB neemt binnen de 2 weken telefonisch contact met je op en maakt een afspraak voor een persoonlijke dienstverlening. 

In deze persoonlijke dienstverlening maakt de VDAB-consulent met jou een actieplan op: hij/zij bespreekt welke acties mogelijk en nodig zijn (bv. een opleiding volgen) om werk te vinden. 

Werk je niet mee, dan zal de VDAB je sanctioneren en verlies je (tijdelijk) je  werkloosheidsuitkering én je SWT-toeslag.

Tot zo ver de theorie.

In de praktijk zijn er echter heel wat haken en ogen aan de huidige werkwijze, die voor veel mensen in SWT leidt tot stress, onzekerheid en slapeloze nachten.

Om te beginnen is het niet voor iedereen in SWT duidelijk dat men nog verplicht beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. In de hoofden van de mensen is dit nog steeds een vorm van brugpensioen.

Vervolgens is het aanbod vanuit de VDAB vaak totaal onaangepast aan de persoonlijke situatie en vaardigheden: oriënteringsprogramma’s, wijk-werken, beroepsverkennende stages, …Voor heel wat mensen voelt dit alsof ze na een lange carrière nog een extra rondje op de draaimolen worden gezet.

Tot slot kan niemand voorbij aan de realiteit dat de kans op werk na 55+ extreem klein is.

Bij onze bevraging in 2015, gaf de meerderheid van de bevraagde vijftigplussers (59,3%) aan dat "alleen al hun leeftijd voldoende is om door werkgevers bij voorbaat afgeschreven te worden bij sollicitaties." 

Volgens een meer recente enquête (UGent 2019) bij ongeveer 4 000 oudere werkenden, werklozen en inactieven, blijft leeftijdsdiscriminatie een hardnekkig zeer: de werkloze respondenten zien aanwervingsdiscriminatie (71%), een te korte afstand tot de wettelijke pensioenleeftijd (58%) en langdurige werkloosheid (43%) als de belangrijkste redenen waarom ze in de praktijk weinig of geen kans maken op een nieuwe job. 

Respect en redelijke benadering voor mensen in SWT

Het Vlaams ABVV vraagt een redelijke en billijke behandeling van mensen in SWT, in verhouding tot hun beroepsloopbaan en kansen op de arbeidsmarkt. 
Om de mistoestanden uit het systeem te helpen en een betere aanpak voor SWT te garanderen, zijn we op zoek naar persoonlijke getuigenissen
En vanaf april 2021 organiseren we een online bevraging bij onze leden 60+ en in SWT, om dit met tastbare cijfers te ondersteunen. 

Wil je je verhaal al kwijt? Neem via onderstaand formulier contact op met ons: https://www.vlaamsabvv.be/art/pid/31737/Gezocht%3A-jouw-verhaal-als-SWT%26rsquo%3Ber.htm 

We garanderen jouw privacy en je hebt de mogelijkheid om anoniem te getuigen als je dat wenst. We nemen altijd persoonlijk contact om te bespreken hoe de getuigenis zal gebruikt worden.

Met de steun van de Vlaamse overheid

Contact

  • Hilde Dumortier - Educatief medewerker bewegingswerk - 02 289 01 91

Andere sites