Langdurig tijdelijk werkloos? De VDAB zal je bellen

Ben je tijdelijk werkloos? Vanaf maart voorziet de VDAB in een nieuw aanbod voor jou. Je kan opleidingen volgen en extra begeleiding vragen.


Voor wie?

Ben je gedurende drie opeenvolgende maanden minstens 10 dagen tijdelijk werkloos per maand?
Dan kan je bij de VDAB, naast advies en opleiding, ook terecht voor begeleiding, op vrijwillige basis.
Zij zorgen voor ondersteuning wanneer je hier nood aan hebt. 

Hoe?

Vanaf je eerste dag tijdelijke werkloosheid: de VDAB informeert je over het gratis aanbod van opleidingen dat openstaat voor alle tijdelijk werklozen.

Vanaf 10 dagen tijdelijke werkloosheid: de VDAB informeert je met een sectorspecifiek opleidingsaanbod (dit zijn opleidingen die nuttig zijn binnen een bepaalde sector).

Vanaf 10 dagen tijdelijke werkloosheid gedurende drie opeenvolgende maanden (dus minstens 30 dagen tijdelijke werkloosheid): de VDAB voorziet persoonlijke begeleiding voor wie dat wil.
Dit houdt in dat VDAB jouw kennis en vaardigheden in kaart brengt en dat je een persoonlijk aanbod van opleidingen ontvangt. De VDAB doet dit samen met partnerorganisaties.

Vrijwillig

Belangrijk om weten: dit VDAB-aanbod voor tijdelijk werklozen is volledig vrijwillig.
Men kan je niet sanctioneren wanneer je hier niet op ingaat. Het ABVV blijft daarover waken!

Op federaal niveau schortte men tijdelijk de verplichting op om je als tijdelijk werkloze wegens overmacht na drie maanden in te schrijven bij de VDAB. Voor het Vlaams ABVV is een herinvoering hiervan niet aan de orde. “Werknemers beslissen niet zelf over het begin en einde van hun tijdelijke werkloosheid, zij mogen dus in geen geval gesanctioneerd worden in dat verband.”, aldus Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, “Het zal de kwaliteit van de begeleiding van de VDAB moeten zijn die mensen overtuigt om er gebruik van te maken.“

Stilstaan bij je loopbaan? Hiervoor kan je bij het ABVV terecht!

1. Loopbaanadvies
Wil je graag een persoonlijk advies, dan helpen onze ABVV-loopbaanconsulenten je verder. 
Ze bekijken samen met jou welke opleiding bij je past en of je recht hebt op bv. opleidingscheques of loopbaanbegeleiding.
Meer info: www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies en loopbaanadvies@vlaamsabvv.be

2. Loopbaanbegeleiding
Tijdens een loopbaanbegeleiding zet je voor jezelf alles op een rijtje. Je maakt enkele opdrachten die je meer inzicht geven in wie je bent, wat je goed kan en wat je precies wil in je loopbaan. Op het einde ga je naar huis met een concreet actieplan.
Meer info: www.abvvloopbaanbegeleiding.be 

3. Je centrale
Heb je vragen over je contract met je huidige werkgever? Informeer dan zeker bij je ABVV-centrale.

Zoek op trefwoord

Loopbaanadvies loopbaanbegeleiding tijdelijke werkloosheid VDAB Werklozenwerking