Gratis webinars voor werklozen - zomeraanbod 2021

Bij de werklozenwerking (Vorming & Actie voor werklozen) kan je informatiesessies volgen die jou sterker en weerbaarder maken. In Coronatijden doen we dit via onze gratis Webinars. Het enige wat je nodig hebt is een computer of tablet en een goede internetverbinding.


Webinar 'Werkloos, wat nu'

Wat?
Een antwoord op je vragen over je rechten en plichten, de rol van RVA, VDAB en het ABVV, hoe je een (elektronische) controlekaart invult, hoe je dopgeld wordt berekend en wie bij het ABVV, jou kan helpen.

Wanneer?
Op 15 juli, 9 augustus, 24 augustus, 9 september, 23 september 2021, telkens om 14u

Inschrijven via deze link.

Webinar 'Tijdelijk werkloos wat nu?'

Wat?
Een antwoord op vragen zoals: wat is het verschil tussen tijdelijke werkloosheid ‘overmacht’ en ‘werkgebrek economische redenen’? Welke regelingen ‘tijdelijke werkloosheid corona’ bestaan er? Wat zijn mijn rechten en plichten? Hoe zit het met mijn uitkering en premies als ‘tijdelijk werkloze – corona’?

Wanneer?
Op dinsdag 29 juni om 10u30

Inschrijven via deze link.

Webinar 'Deeltijds werken'

Wat?
Informatie over de verschillende vormen van deeltijds werken als werkzoekende en de rechten en plichten die daarbij horen

Wanneer?
Op 1 september 2021 om 14u

Inschrijven via deze link.

Webinar 'Werken met interim'

Wat?
Een antwoord op je vragen over je rechten en plichten als uitzendkracht

Wanneer?
Op 13 juli en 16 september 2021 telkens om 14u

Inschrijven voor één van deze webinars via https://werklozenwerking.webinargeek.com/webinar-interim

Webinar '50+ en mijn pensioen'

Wat?
Een antwoord op je vragen als werkzoekende 50-plusser: beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, opnieuw solliciteren, opleidingen volgen, eindeloopbaan en de gevolgen voor je pensioen

Wanneer?
Op 16 juli, 19 augustus en 7 september 2021, telkens om 10u

Inschrijven via  https://werklozenwerking.webinargeek.com/webinar-50-en-mijn-pensioen

Webinar 'Eenoudergezinnen'

Wat?
We maken je wegwijs in het kluwen rond werk, inkomen, wonen, gezondheid, kinderopvang, onderwijs, (energie)facturen betalen, jouw rechten als alleenstaande ouder, …

Wanneer?
Op 5 augustus 2021 om 14u

Inschrijven via deze link.

Webinar 'Rechten en plichten bij zwangerschap'

Wat?
Een antwoord op je vragen rond het zwangerschaps- en bevallingsverlof, de moederschapsbescherming, het geboorteverlof, ouderschapsverlof, pleeg- en adoptieverlof, tijdskrediet, ...

Wanneer?
Op 29 juli en 14 september 2021, telkens om 14u

Inschrijven via deze link.

Webinar 'Eerste hulp bij solliciteren'

Leer bij ons hoe je een goed cv en een interessante brief schrijft, hoe je je best kan voorbereiden op het sollicitatiegesprek en hoe je dit kan oefenen.

Wanneer?
Op 12 juli en op 20 september 2021, telkens om 10u

Inschrijven via http://werklozenwerking.webinargeek.com/eerste-hulp-bij-solliciteren

Met de steun van de Vlaamse overheid

Contact

  • Hilde Dumortier - Educatief medewerker bewegingswerk - 02 289 01 91
  • Tom Bodyn - Educatief medewerker - 055 33 90 15
  • Coen Roosenstein - Educatief medewerker - 03 760 04 30
  • Annelies Depoortere - Educatief medewerker - 051 26 00 91
  • Nathalie Dominguez Grania - Educatief medewerker - 056 24 05 35
  • Annalien  Silda - Educatief medewerker | jongerenwerking | werklozenwerking  - 03 220 67 23
  • Klaas  Madereel - Educatief medewerker werklozenwerking  - 03 220 67 20