Is het burn-out beleid op jouw werkvloer in balans? Doe de scan!

Burn-out is een groeiend probleem op de werkvloer. Volgens de werkbaarheidsmonitor van de SERV waren er in 2019 meer dan 320 000 werknemers met symptomen van burn-out. Dat is meer dan 13% van alle werknemers in Vlaanderen. En dat is bovenop alle werknemers die al uitgevallen zijn door burn-out.


1. Pleit voor risicoanalyses, of meet het zelf met de BAT

Het belangrijkst is om burn-out te voorkomen. Elke werkgever is verplicht maatregelen te nemen om psychosociale risico’s te vermijden. Een risicoanalyse is een belangrijk middel daartoe. De werkgever moet de resultaten van de risicoanalyse op het CPBW bespreken. Het is daarom een sterk wapen voor ons.

Je kan het risico op burn-out ook zelf meten, met de Burn-out Assessment Tool (BAT). Deze BAT is een wetenschappelijk instrument met 33 vragen en kan op elke werkvloer gebruikt worden.

De diversiteitsconsulenten kunnen je uitleggen hoe de BAT gebruikt wordt en helpen je met het verwerken en analyseren van de resultaten.
 

2. Preventie en sociaal overleg

Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat de belangrijkste oorzaken van burn-out werkdruk en emotionele belasting zijn.

Preventie begint dus met maatregelen om de werkdruk en de emotionele belasting aan te pakken.

Burn-out en de preventie ervan moeten besproken worden op het CPBW. Agendeer burn-out! Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen jou hierbij.
 

3. Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen jou hierbij

Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen je bij de analyse van de huidige situatie, de verwerking van de BAT of de risico-analyses. Ze denken ook mee over maatregelen om de werkdruk en de emotionele stress aan te pakken. Zij doen dat steeds in afstemming met je beroepssecretaris. 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. 
Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be.
 

4. ABVV-loopbaanbegeleiding helpt individuele werknemers

Heb je collega’s op het werk die langdurige stress ervaren op het werk, en die het risico lopen op een burn-out? Raad hen dan aan om contact te nemen met de ABVV-loopbaanbegeleider van hun gewest.

Hun contactgegevens vind je op abvvloopbaanbegeleiding.be

Lees ook